Homelessness Reduction

Mae ein modiwl blaenllaw Lleihau Digartrefedd Cymru yn awr yn cydymffurfio yng nghyflawn â diwydiadau Deddf Tai (Cymru) 2014. Y mae’n ddatrysiad unigol er mwyn rheoli achosion, arolygu canlyniadau a dosbarthu datrysiadau

Our flagship homelessness reduction module is now fully compliant with the reforms to the Housing (Wales) Act 2014. It is a unique solution to manage cases, monitor outcomes and deliver solutions.

Mae Lleihau Digartrefedd Cymru wedi’i lunio i fodloni anghenion deddfwriaethol penodol ac ieithyddol cwsmeriaid Cymraeg, a mae o blaid cyfieithu’r holl dudalennau ar gyfer cwsmeriaid i’r Gymraeg, gan gynnwys y Porth Cwsmeriaid.

Designed to meet the specific legislative and language needs of Welsh customers, Homelessness Reduction Cymru supports the translation to the Welsh language of all customer-facing pages, including the Customer Portal.

Prif nodweddion

 • Cyfieithiadau Cymraeg

 • Templed planedig y mae modd ei addasu o’r Cynllun Tai wedi’i Bersonoli

 • Ystod gynhwysfawr o restrau gwirio i gefnogi penderfyniadau rhesymegol a chyson

 • Templedi o lythyrau sydd wedi cael cymeradwyaeth gyfreithiol

 • Porth Cwsmeriaid

 • Ffurflen blanedig y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

 • Cronfa ddata cwsmeriaid a llety

 • Trefniadau rheoli achosion cynhwysfawr

 • Achosion wedi’u casglu a’u haseinio ar lefel rheolwyr

 • Camau a phrosesau awtomatig ac wedi’u pennu ymlaen llaw

 • Darparu data ar gyfer asiantaethau statudol a gwirfoddol ar lefel achos er mwyn cefnogi gofynion adrodd

 • Dangosfwrdd swyddogion yn amlygu statws amser real gyda hysbysiadau a gweithredoedd

 • Gwedd dangosfwrdd gwahanol ar gyfer defnyddwyr ac arweinwyr timau

 • Rheoli mynediad defnyddwyr yn llawn gyda chaniatâd pwrpasol yn ôl lefel defnyddwyr a rôl y staff

Key features

 • Welsh language translation

 • Embedded, fully amendable Personalised Housing Plan template

 • Comprehensive range of checklists to support reasoned and consistent decisions

 • Legally approved, templated letters

 • Customer Portal

 • Embedded Money Advice Service form

 • Customer & accommodation database

 • Comprehensive case management

 • Cases aggregated and assigned at manager level

 • Automated and pre-determined steps and processes

 • Data delivery at case level for statutory and voluntary agencies to support reporting requirements

 • Officer dashboard highlights real-time status with alerts and actions

 • Different dashboard views for users and team leaders

 • Full user access control with tailored permissions set by staff user level and role

Darganfodwch Mwy

Os hoffech chi gael gwybod mwy am Gostwng Digartrefedd Cymru, cysylltwch â ni heddiw.